Fizykoterapia

Magnetoterapia
Krioterapia miejscowa „ AZOT”
Laseroterapia
Sollux
Elektroterapia:
• jonoforeza
• diadynamik
• galwanizacja
• elektrostymulacja
• TENS
• prądy Faradyczne
• prądy Kotz'a
• prądy czterobiegunowe ( interferencyjne )
• prądy średniej częstotliwości